اتوماسیون مرغداری

برای دسترسی  به اطلاعات کامل و بروز محصولات به سایت ذیل مراجعه فرمایید.

www.hooyareng.ir


تصاویر متحرک
خدمات ضمانتی
ضمانت نامه معتبر تغویض تمامی قطعات  به مدت 1 سال
خدمات پس از فروش
خدمات پس از فروش به طور کامل تا 5 سال صورت می گیرد. همچنین نصب نزم افزار به روز رایگان خواهد بود.