اتوماسیون مرغداری

برای دسترسی  به اطلاعات کامل و بروز محصولات سنسورها و تجهزات اندازه گیری به سایت ذیل مراجعه نمائید: 

www.sensotec.ir

برای دسترسی  به اطلاعات کامل و بروز محصولات سنسورها و تجهزات اندازه گیری به سایت ذیل مراجعه نمائید: 

www.sensotec.ir


رطوبت سنج غلات

رطوبت سنج حبوبات|قیمت رطوبت سنج غلات|خرید رطوبت سنج غلات|فروش رطوبت سنج غلات|رطوبت سنج آرد|رطوبت سنج علوفه|رطوبت سنج جو|رطوبت سنج برنج|رطوبت سنج شلتوت|رطوبت سنج حبوبات|رطوبت سنج گندم|رطوبت سنج ذرت|رطوبت سنج سویا

این دستگاه قابلیت اندازه گیری رطوبت غلات را داراست که برای ذخیره و بررسی غلات استفاده می شود از این دستگاه برای اندازه گیری برنج،گندم،جو،علوفه،ذرت،سویا، شلتوک،یونجه استفاده می شود.

 رطوبت سنج حبوبات  


قیمت :1،450،000 تومانرطوبت سنج حبوبات

رطوبت سنج گندم

رطوبت سنج جو

رطوبت سنج آرد

رطوبت سنج علوفه

رطوبت سنج برنج

رطوبت سنج شلتوک

رطوبت سنج ذرت

رطوبت سنج سوبا

رطوبت سنج یونجه