اتوماسیون مرغداری

قیمت سنسور دانخوری

قیمت فروش انواع سنسور دان خوری|سنسور دانخوری مرغداری|توماتیک موتور|سنسور دانخوری بشقابی | دانخوری زنجیری|سنسور قطع کن هاپر و بشقاب| سنسور مخزن و سیلو | انواع ایرانی کره ای

 سنسور دانخوری:

این سنسور بصورت دو سیمه، ورودی تغذیه 220vac و خروجی Normally close (در حالت عادی بسته) می باشد. این سنسور دارای IP66 بوده و مناسب برای سالن های مرغداری می باشد. این سنسور بر روی هاپر، سیلو و در درون بشقاب می تواند نصب شود. فاصله خروجی (عملکرد 20mm) می باشد.

 

قیمت 1+:   60،000 تومان

قیمت ​​5+:   5​6،000 تومان

قیمت ​​​10+: 5​2،000 تومان

قیمت سنسور چینی:

قیمت 1+:   ​55،000 تومان

قیمت ​​5+:   5​0،000 تومان

قیمت ​​​10+: 45،000 تومان

قیمت سنسور اتونیکس:

قیمت 1+:   ​75،000 تومان

قیمت ​​5+:   71،000 تومان

قیمت ​​​10+: 67،000 تومان