اتوماسیون مرغداری
 

برای دسترسی  به اطلاعات کامل و بروز لوازم و تجهیزات مرغداری به سایت ذیل مراجعه نمائید. 

www.poultryshop.ir


قیمت فن هواکش

قیمت هواکش مرغداری|خرید هواکش مرغ داری||فروش فن گلخانه |تهویه گلخانه|هواکش بیگ هردسمن|هواکش چینی|هواکش کرمانی| انواع هواکش 140|  طراحی تهویه​ مرغداری|قیمت هواکش مکنده|هواساز| لوازم و تجهیزات هواکش مرغ داری | انواع هواکش 140 * 140 - 120 * 120- 100 * 100 - 70 * 70 | خنک کننده | تویه فشار منفی| فن سیر کوله|پره استیل |دمپر گالوانیزه |بدنه گالوانیزه| فن موتوژن 3 فاز

لیست قیمت انواع هواکش

هواکش 140 سانتیمتری:

44 هزار مترمکعب بر ساعت، موتور ​1.5 اسب، دمپر گریز از مرکز گالوانیزه، بدنه گالوانیزه، شش پره استیل، موتوژن یا الکترو ژن ، تسمه سفت کن، 

هواکش 140 سانتیمتری:

4​4 هزار مترمکعب بر ساعت، موتور 1.​5 اسب، دمپر ​گریز از مرکز، بدنه گالوانیزه، پروانه استیل (تایوان)

هواکش 140 سانتیمتری: 

موتور ​2 اسب، دمپر ​گالوانیزه، بدنه گالوانیزه، پروانه استیل، فولی آلومینیومی، بلبرینگ دوبل،بیگ هردسمن (چین)

قیمت انواع هواکش|هواکش مرغداری|فن گلخانه