اتوماسیون مرغداری
 

برای دسترسی  به اطلاعات کامل و بروز لوازم و تجهیزات مرغداری به سایت ذیل مراجعه نمائید. 

www.poultryshop.ir


قيمت پد سلولزی

قیمت پد سلولزی|خرید پد سلولزی ایرانی|فروش پد سلولزی کولر آبی|پد کولینگ چسب آلمانی| کاغذ فلاند| پد طیوران ابزار | ​پد کولان سل| پد نیرو |پوشال کولر آبی|قاب گالوانیزه |لوازم تجهیزات مرغداری پد سلولزی| تجهیزات گلخانه| تهویه البرز| پد مرصوص |قاب نگه دارنده آلومینیومیپد سلولزی مرغداری| پد سلولزی گلخانه

 

لیست قیمت پد کولینگ (پد سلولزی):

پد سلولزی 10 سانتی متری،  قاب گالوانیزه :

پد سلولزی 15 سانتی متری
قاب
آلومینیومی 10 سانتی:

پوشال و توری 10 سانتی متری کانال گالوانیزه :